مکمل پروتئین کازئین یا وی ؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
شما بیش از سایر مکمل ها، پروتئین وی را در فروشگاه های مکمل می بینید. وی، یک جزء از شیر گاو است و حاوی حدود ۲۰٪ از محتوای پروتئین آن می باشد. جالب است که قسمت اعظم پروتئین وی، بعنوان محصول جانبی ساخت پنیر، تولید می شود.