فیلتر:همهبی پاسخ
ضربه به سر
ساجده اکبری پرسید ۲ روز قبل • 
۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پوست
۱۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
مصرف اشتباه دارو
زکیه پرسید ۵ روز قبل • 
۱۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
خودکشی
مهدیس پرسید ۶ روز قبل • 
۳۴ بازدید۰ پاسخ۱ رای
ایا احتمال حاملگی وجود دارد ؟
پرنیا پرسید ۲ هفته قبل • 
۵۰ بازدید۰ پاسخ۱ رای
دوز هدف کلومیپرامین در درمان وسواس فکری
حیدری پرسید ۲ هفته قبل • 
۵۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
حرکت نکردن انگشتان دست بعد عمل شکستگی
هادی پرسید ۲ هفته قبل • 
۳۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بیشتر شدن جوش با مصرف اسپیرونولاکتون
فاطمه پرسید ۳ هفته قبل • 
۴۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
تپش قلب
علی رضا پرسید ۳ هفته قبل • 
۳۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
قرص اورژانسی
سدنا پرسید ۳ هفته قبل • 
۴۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
قرص اورژانسی
سدنا پرسید ۳ هفته قبل • 
۵۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
قرص اورژانسی
سدنا پرسید ۳ هفته قبل • 
۵۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
قرص اورژانسی
سدنا پرسید ۳ هفته قبل • 
۴۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
واکسن
صابر پرسید ۳ هفته قبل • 
۴۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
بارداری در معلولان
مهدی رفیعی پرسید ۴ هفته قبل • 
۵۰ بازدید۰ پاسخ۰ رای