فیلتر:همهبازحل شدهبستهبی پاسخ
سوختگی پوست
بازفدایی پرسید ۱ روز قبل • 
۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
سوختگی پوست
بازفدایی پرسید ۱ روز قبل • 
۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
سوختگی پوست
بازفدایی پرسید ۱ روز قبل • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
سوختگی پوست
بازفدایی پرسید ۱ روز قبل • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
ایا متاستاز هست یا کیست یا هماتوم؟
بازمحمدی پرسید ۲ روز قبل • 
۶ بازدید۰ پاسخ۰ رای
آزمایش خون
بازامیر پرسید ۲ روز قبل • 
۲ بازدید۰ پاسخ۰ رای
گرفتگی فک در هنگام پایین اوردن سر یا صحبت کردن
بازایلا پرسید ۳ روز قبل • 
۲۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
داروهای کم یاب
بازقاسم نجفی پرسید ۱ هفته قبل • 
۲۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
پارگی جزیی رباط صلیبی
۷۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
نتایج بیبی چک
بازفاطمه پرسید ۲ هفته قبل • 
۳۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای
خراش پرده بکارت
بازهلیا پرسید ۲ هفته قبل • 
۳۸ بازدید۰ پاسخ۰ رای
جراحی حنجره برای تغییر صدا
بازTyler پرسید ۳ هفته قبل • 
۳۴ بازدید۰ پاسخ۰ رای