گفتگو ویژه با دکتر سید موید علویان - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
  • ویدیو ها
  • گفتگو ویژه با دکتر سید موید علویان
در برنامه گفتگوی ویژه پزشکی، ما قصد داریم، صدای پزشکان ایران باشیم. پایگاه خبری بانک پزشکان رسانه مستقل حوزه بهداشت و درمان در ایران