مراقب کودکان اوتیسم باشیم - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
در این ویدیو خانم آمنه دقیقی خداشهری – روانشناس کودک و نوجوانان در خصوص کودکان اوتیسم صحبت می کنند. اوتیسم این روزها به واژه پربسامدی در جوامع مختلف بدل شده است. اما با وجود آن که زیاد آن را شنیده ایم، خیلی از ما با آن کاملا آشنا نیستیم. اختلال اوتیسم یکی از اختلالات رایج در نقاط مختلف دنیا است. این ویدیو توسط مجموعه بانک پزشکان تهیه شده است.