با خونریزی شدید قاعدگی چیکار کنیم؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
  • ویدیو ها
  • با خونریزی شدید قاعدگی چیکار کنیم؟
خونریزی زیاد قاعدگی یا منوراژی بسیار شایع است و حدود یک سوم زنان به دنبال معالجه آن هستند. خونریزی زیاد قاعدگی طبیعی نیست و این مساله می تواند زندگی فرد را مختل کند و یا حتی ممکن است نشانه مشکل جدی تری در سلامتی فرد باشد.