مراقبت های پس از ترمیم دندان

AvatarReZa1331 پرسیده شده در ۶ ماه پیش
پس از ترمیم دندان ، در صورت بلند بودن سطح ترمیم تا چه مدت امکان اصلاح آن وجود دارد؟