مراقبت های پس از ترمیم دندان

پرسش و پاسخ پزشکیدسته بندی: دهان و دندانمراقبت های پس از ترمیم دندان
ReZa1331 پرسیده شده در ۱ سال پیش
پس از ترمیم دندان ، در صورت بلند بودن سطح ترمیم تا چه مدت امکان اصلاح آن وجود دارد؟