کلینیک بانک پزشکان

خوش آمدید ، مهمان ! [ثبت نام | ورود

ثبت نام پزشکان در دایرکتوری

لیست برای دکتر جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) (217)

دکتر جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

دکتر امیر مدیر - جراح و متخصص اورولوژی

عضو فعال

دکتر امیر مدیر – جراح و متخصص اورولوژی و کلیه

دکتر امیر مدیر متخصص جراحی کلیه و مجاری تناسلی دارای بورد تخصصی ارولوژی می باشند. ایشان عضو گروه ناباوری مردان و مرکز ناباروری رویش (پژوهشگاه […]

عضو فعال

دکتر مجید شیرانی بروجنی – جراحی کلیه و اورولوژی

دکتر مجید شیرانی بروجنی – جراحی کلیه و اورولوژی

عضو فعال

دکتر بهروز رهنوردی اذری – جراحی کلیه و اورولوژی

دکتر بهروز رهنوردی اذری – جراحی کلیه و اورولوژی

عضو فعال

دکتر محمد رجایی اصفهانی – جراحی کلیه و اورولوژی

دکتر محمد رجایی اصفهانی – جراحی کلیه و اورولوژی

عضو فعال

دکتر سید محسن مغیری – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر سید محسن مغیری – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر مهدی عابدین زاده – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر مهدی عابدین زاده – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر محمدرضا عبادزاده – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر محمدرضا عبادزاده – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر نعمت اله شهدادی – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر نعمت اله شهدادی – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر محمد جمالی – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر محمد جمالی – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر سیف اله زاده تقی داوری – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر سیف اله زاده تقی داوری – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر پرویز توکل – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر پرویز توکل – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر جلال آزمندیان – جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر جلال آزمندیان – جراح کلیه و مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر آذردخت وظیفه شناس – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر آذردخت وظیفه شناس – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر محمدحسین ولی داد – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر محمدحسین ولی داد – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر عباس یاراحمدی خراسانی – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر عباس یاراحمدی خراسانی – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر احمد یزدانی – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر احمد یزدانی – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر نفیسه یعقوبی – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر نفیسه یعقوبی – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر علیرضا مهدی زاده – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر علیرضا مهدی زاده – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر سیدمحمدحسین موسوی نیک – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر فاطمه نجفی مود – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر فاطمه نجفی مود – جراح کلیه مجاری ادراری

عضو فعال

دکتر نسترن نصرت – جراح کلیه مجاری ادراری

دکتر نسترن نصرت – جراح کلیه مجاری ادراری

صفحه 1 از 111 2 3 11
کلینیک بانک پزشکان
ویدیو بانک پزشکان
پادکست پزشکان
سایت بانک پزشکان
اینستاگرام بانک پزشکان