ترمیم آمالگام دندان

Avatarرضا محمدی پرسیده شده در ۶ ماه پیش
پس از ترمیم آمالگام دندان در صورت بلند بودن سطح آن تا چه مدت امکان اصلاح آن وجود دارد؟