ترمیم آمالگام دندان

رضا محمدی پرسیده شده در ۱ سال پیش
پس از ترمیم آمالگام دندان در صورت بلند بودن سطح آن تا چه مدت امکان اصلاح آن وجود دارد؟