امکان بارداری با برخورد دست آغشته به منی

پرسش و پاسخ پزشکیدسته بندی: زنان و ماماییامکان بارداری با برخورد دست آغشته به منی
Parvaz پرسیده شده در ۲ سال پیش
من ۲۵دی ماه یه رابطه ی خیلی سطحی داشتم و فقط به برخورد دست آغشته به منی با خودم شک دارم.
۳بهمن و ۴اسفند خونریزی داشتم که زمان پریودم بود.
۱۶اسفند آزمایش دادم که منفی بود
۹فروردین هم با ۵روزتاخیر تاخیر پریود شدم.
اما بازهم استرس خیلی زیادی دارم
هم صورتم داغه هم احساس چاق شدن دارم. واقعا از استرس حالم خوب نیست.