آیا قرص های افزایش تمرکز واقعیست؟

پرسش و پاسخ پزشکیدسته بندی: بیماری های داخلی و عمومیآیا قرص های افزایش تمرکز واقعیست؟
حسین صامتی پرسیده شده در ۲ سال پیش

قرص های افزایش تمرکز واقعیست؟
ایناتینیل ؟