پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پزشکیموضوع: بارداری
فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
امکان بارداری با برخورد دست آغشته به منی
Dr. Kaviani پاسخ ۵۲ سال قبل  • 
۱۸۵۶۸ نمایش۰ پاسخ-۱۷ امتیاز
تشخیص احتمال بارداری
مشاوره کلینیک پاسخ ۲ سال قبل  • 
۱۷۸۹ نمایش۱ پاسخ۰ امتیاز
امکان انتخاب جنسیت وجود دارد؟
مشاوره کلینیک پاسخ ۲ سال قبل  • 
۱۳۳۹ نمایش۱ پاسخ امتیاز