کلینیک بانک پزشکان

خوش آمدید ، مهمان ! [ثبت نام | ورود

ثبت نام پزشکان در دایرکتوری

لیست برای متخصص پاتولوژی قانونی و مسمومیت (254)

متخصص پاتولوژی قانونی و مسمومیت

عضو فعال

دکتر فاطمه نبی پور – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر فاطمه نبی پور – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر رضا ملک پورافشار – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر رضا ملک پورافشار – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر رضا ملک پورافشار – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر رضا ملک پورافشار – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر ناهید منصفی پراپری – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر ناهید منصفی پراپری – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر بهمن صدیقی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر بهمن صدیقی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر جهانبانو شهریاری – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر جهانبانو شهریاری – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر مریم محیط – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر مریم محیط – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر فریده رشید فرخی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر فریده رشید فرخی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر علیرضا دهستانی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر علیرضا دهستانی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر حید تبریزچی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

دکتر حید تبریزچی – متخصص آسیب شناس و مسمومیت

عضو فعال

دکتر حسین واحدی زاده-متخصص پاتولوژی

دکتر حسین واحدی زاده-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر سپیده وثوق حسینی -متخصص پاتولوژی

دکتر سپیده وثوق حسینی -متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر مجید یزدچی مرندی-متخصص پاتولوژی

دکتر مجید یزدچی مرندی-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر علیرضا نجفی بوکت-متخصص پاتولوژی

دکتر علیرضا نجفی بوکت-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر اشرف نوروز یگانه-متخصص پاتولوژی

دکتر اشرف نوروز یگانه-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر محمدرضا همتی-متخصص پاتولوژی

دکتر محمدرضا همتی-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر محمدعلی کوشک زری-متخصص پاتولوژی

دکتر محمدعلی کوشک زری-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر منیر مراد زاده خیاوی-متخصص پاتولوژی

دکتر منیر مراد زاده خیاوی-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر سام مرشدی اصل-متخصص پاتولوژی

دکتر سام مرشدی اصل-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر اشرف فخرجو-متخصص پاتولوژی

دکتر اشرف فخرجو-متخصص پاتولوژی

عضو فعال

دکتر باب الله قاسمی-متخصص پاتولوژی

دکتر باب الله قاسمی-متخصص پاتولوژی

صفحه 1 از 131 2 3 13

پروفایل یا تبلیغات

کلینیک بانک پزشکان
ویدیو بانک پزشکان
پادکست پزشکان
اینستاگرام بانک پزشکان
سایت بانک پزشکان
ثبت آگهی پزشکان