کلینیک بانک پزشکان

خوش آمدید ، مهمان ! [ثبت نام | ورود

ثبت نام پزشکان در دایرکتوری

لیست برای پزشکان داخلی (376)

لیست پزشکان داخلی

عضو فعال

دکتر فرهاد اسدی – متخصص داخلی

دکتر فرهاد اسدی – متخصص داخلی

عضو فعال

دکتر علی اصغر بلنداختر – متخصص داخلی

دکتر علی اصغر بلنداختر – متخصص داخلی

عضو فعال

دکتر رستم یزدانی – فوق تخصص ریه

دکتر رستم یزدانی – فوق تخصص ریه

عضو فعال

دکتر هوشنگ هدایت – فوق تخصص ریه

دکتر هوشنگ هدایت – فوق تخصص ریه

عضو فعال

دکتر ماندانا رضازاده مهریزی – فوق تخصص مفاصل و عضلات

دکتر ماندانا رضازاده مهریزی – فوق تخصص مفاصل و عضلات

عضو فعال

دکتر علی نعمتی – متخصص خون و سرطان

دکتر علی نعمتی – متخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر جعفر مجیدی ذوالبنین-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر جعفر مجیدی ذوالبنین-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر علی رضا نیکان فر-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر علی رضا نیکان فر-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر علی کرم هدایتی گودرزی-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر علی کرم هدایتی گودرزی-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر جلیل واعظ قراملکی-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر جلیل واعظ قراملکی-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر ایرج اسودی کرمانی-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر ایرج اسودی کرمانی-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر عباسعلی حسین پور فیضی-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر عباسعلی حسین پور فیضی-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر بهمن رفیع زاده-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر بهمن رفیع زاده-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر جمال عیوضی ضیائی-فوق تخصص خون و سرطان

دکتر جمال عیوضی ضیائی-فوق تخصص خون و سرطان

عضو فعال

دکتر سیدغلامرضا مرتضوی مقدم – فوق تخصص ریه

دکتر سیدغلامرضا مرتضوی مقدم – فوق تخصص ریه

عضو فعال

دکتر پرویز واحدی – فوق تخصص ریه

دکتر پرویز واحدی – فوق تخصص ریه

عضو فعال

دکتر پرویز اضفهانی زاده – فوق تخصص ریه

دکتر پرویز اضفهانی زاده – فوق تخصص ریه

عضو فعال

دکتر داود عطاران – فوق تخصص ریه

دکتر داود عطاران – فوق تخصص ریه

عضو فعال

دکتر محمدحسن جوکار – روماتولوژی

دکتر محمدحسن جوکار – روماتولوژی

عضو فعال

دکتر منوچهر علمی – روماتولوژی

دکتر منوچهر علمی – روماتولوژی

عضو فعال

دکتر محمدرضا هاتف فرد – روماتولوژی

دکتر محمدرضا هاتف فرد – روماتولوژی

صفحه 3 از 18 1 2 3 4 5 18
کلینیک بانک پزشکان
ویدیو بانک پزشکان
پادکست پزشکان
سایت بانک پزشکان
اینستاگرام بانک پزشکان