ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکتری در ساعات غیر تحصیلی رفع شد - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزیر بهداشت طی نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با فعالیت در ساعات غیر تحصیلی دانشجویان دکتری موافقت کرد.

در نامه معاون آموزشی وزیر بهداشت آمده است: ” با توجه به نامه ۱۸ آبان سال گذشته در خصوص آزادی ممنوعیت شغلی دانشجویان دوره دکتری در اوقاتی که موظف به حضور در دانشگاه ها نیستند، در مشاغلی که تعارضی با تحصیل تمام وقت آنها در مقطع دکتری تخصصی نداشته باشند، به آگاهی می رساند چنانچه آن دانشگاه با موافقت کتبی جهت ادامه تحصیل اعضای هیات مرتبه مربی خود از این بخشنامه استفاده کند ، احتساب پایه های سالیانه عضو هیات علمی در طول مدت تحصیل برابر مقررات بلا مانع است.
بدیهی است این افراد پس از اخذ مدرک تحصیلی مشمول پایه ه از تبصره ۴ ماده ۱۸ آیین نامه اداری استخدامی نمی شوند.”