چگونگی حمایت‌ بیمه سلامت از درمان زوجین نابارور / ارایه خدمات کمک باروری تا ۴۹ سالگی - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، مریم آزادی در تشریح اهداف سازمان بیمه سلامت ایران در راستای حمایت از زوجین نابارور گفت: حمایت مالی و پوشش خدمات توسط سازمان های بیمه گر، افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و تسهیل فرآیند ارایه خدمات کمک باروری در سطوح مختلف جامعه، تسهیل فرآیند دسترسی به این خدمات برای بیماران در نقاط مختلف کشور، افزایش نرخ رشد جمعیت و عملیاتی شدن سیاست‌های جمعیتی بالادستی، برقراری دسترسی عادلانه به خدمات درمان ناباروری و کاهش پرداخت از جیب مردم برای درمان ناباروری از مهم ترین اقدامات است.

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص اهم اقدامات سازمان متبوع خود در راستای اجرای بند ۱ سیاست های جمعیتی مقام معظم رهبری افزود: در این باره اقداماتی انجام شده که می توان به پیاده سازی نشان مدیریت در سامانه های سازمان به منظور شناسایی و نشان دار نمودن زوجین نابارور، پیکربندی موسسات طرف قرار داد جهت ارایه خدمات کمک درمان ناباروری و ارسال اسناد به سازمان و پیاده سازی تعرفه های درمان ناباروری در سامانه های سازمان جهت خرید خدمات از مراکز طرف قرار داد نمونه ای از این اقدامات است.

وی با بیان اینکه اقدامات دیگری نیز توسط سازمان بیمه سلامت ایران در این راستا انجام شده است، تصریح کرد: پیاده سازی کدهای تخصصی ناباروری خدمات آزمایشگاه، دارو، تجهیزات، تصویربرداری و جراحی‌های مرتبط با درمان ناباروری در سامانه‌های سازمان، تعداد ۵۶ خدمات آزمایشگاهی، ۶۳ قلم دارو، ۲۸ قلم تجهیزات، ۷ خدمت تصویربرداری و ۲۵ کد جراحی‌های کمک باروری برای این بیماران با سهم ۹۰ درصد در بخش سرپایی و بستری در تعهد سازمان است.

آزادی ادامه داد: همچنین پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصد هزینه های خدمات تخصصی کمک باروری شامل خدمات میکروانجکشن، لقاح داخل رحمی، انتقال جنین فریز شده و IVF با تعرفه دولتی در مراکز درمانی دولتی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی در مراکز خصوصی، خیریه و دولتی غیر دانشگاهی بخش دیگر اقدامات بیمه سلامت ایران در خصوص حمایت از زوجین نابارور است.

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه پرداخت هزینه کمک باروری در قالب خسارت متفرقه به بیمه شدگان در صورت مراجعه فرد به مراکز غیر طرف قرار داد جهت دریافت خدمت در تعهد سازمان بیمه سلامت ایران است اظهار داشت: عقد قرار داد با موسسات بخش خصوصی جهت تسهیل دسترسی به خدمات کمک باروری برای بیمه شدگان در صندوق های بیمه همگانی و روستایی، دریافت خدمات کمک باروری جهت زوجه نابارور تا سن ۴۹ سال تمام و بدون محدودیت سنی برای زوج نابارور با پرداخت ۱۰ درصد هزینه از جیب بیمه شده، صدور مجوز به استان ها جهت عقد قرار داد با بخش خصوصی در صندوق بیمه سلامت همگانی و صندوق بیمه روستایی از جمله حمایت‌های بیمه سلامت از زوجین نابارور است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، وی گفت: معافیت از رعایت سیستم ارجاع برای دریافت خدمات درمان ناباروری برای صندوق های مشمول نظام ارجاع، پوشش بیمه ای کلیه زوجین نابارور، مادران باردار، شیرده و نوزادان و فاقد پوشش بیمه با ارزیابی وسع، تغییر view سامانه MDP مبتنی بر نمایش داروهای تخصصی درمان ناباروری با سهم سازمان مربوطه طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمونه دیگری از حمایت ها از سیاست های جمعیتی است.

آزادی با بیان اینکه در حال حاضر سهم یارانه ارزی و شمول ناباروری برای هر کد ژنریک دارو برای موسسات و بیمه شدگان قابل رویت است، افزود: برگزاری ۲ دوره آموزش در مرداد و بهمن ۱۴۰۱ برای ادارات کل استانی مطابق برنامه ارایه شده به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی نیز در این خصوص قابل اهمیت است.