شرایط پزشکان مشمول دریافت پروانه مطب اعلام شد - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
شرایط پزشکان مشمول دریافت پروانه مطب اعلام شد

از سوی معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی؛

شرایط پزشکان مشمول تبصره ۷ ماده ۱۳ برای دریافت پروانه مطب، از سوی معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور اعلام شد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، در رابطه با پروانه‌های موارد خاص تبصره ۷ ماده ۱۳ آمده است:

۱. پزشکان و دندانپزشکانی که با تأیید شورای عالی پزشکی مبتلا به بیماری جسمی صعب العلاج هستند جهت تأسیس مطب در شهر مورد تقاضا

۲. خانم‌های پزشک و دندانپزشک (عمومی و متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص) متأهل جهت اشتغال در مراکز بهداشتی درمانی دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی در محل اقامت همسر

۳. خانم‌های پزشک و دندانپزشک عمومی دارای پروانه مطب که به استناد ۲ سال سابقه کار مشروط به اقامت همسر پروانه دریافت کرده اند و اکنون مطلقه یا همسرشان فوت گردیده است جهت تأسیس مطب و خانم‌های پزشک و دندانپزشک متخصص به بالا که به استناد بند ۴ این مصوبه (که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح و کارکنان رسمی، پیمانی، بازنشسته و یا قراداد کار معین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی می‌باشند) و پروانه دریافت نموده اند و اکنون مطلقه یا همسرشان فوت گردیده است جهت تأسیس مطب

۴. پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص و … (خانم‌ها و آقایان) متأهل که همسرشان کادر ثابت نیروهای مسلح و کارکنان رسمی، پیمانی، بازنشسته و یا قراداد کار معین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی می‌باشند جهت تأسیس مطب در محل اشتغال بکار همسر

۵. پزشکان و دندانپزشکان تک فرزند که سن یکی از والدین بالای ۶۵ سال یا دارای بیماری صعب العلاج به تأیید شورایعالی پزشکی هستند جهت تأسیس مطب در شهر محل سکونت والدین

۶. خانم‌های پزشک و دندانپزشک عمومی متأهل که خدمات قانونی را در مناطق ضریب دار گذرانده اند جهت تأسیس مطب در شهر محل اقامت همسر

۷. همسران شهدا، همسران جانبازان بالای ۵۰ درصد و همسران آزادگان، فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد جهت اشتغال در مراکز درمانی خصوصی، دولتی، خیریه و عمومی غیردولتی در پنج شهر غیر مجاز و یا تأسیس مطب در شهرهای مجاز – فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد پس از ۴ سال اشتغال در مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی جهت تأسیس مطب در شهرهای غیر مجاز

۸. پزشکان و دندانپزشکان دارای حضانت نامه فرزند (بانوان) و یا قیم نامه (از اداره سرپرستی وزارت دادگستری) با رعایت سایر مقررات مربوطه جهت تأسیس مطب در محل قیومیت

۹.پ زشکان و دندانپزشکانی که در استخدام رسمی / پیمانی یکی از ادارات عمومی غیر دولتی می‌باشند جهت تأسیس مطب

۱۰. پزشکان و دندانپزشکان عمومی، متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص مطابق با نظر کمیسیون جهت فعالیت محدود در شهر دوم در مراکز درمانی (دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی)