اولین تزریق داروی SMA در مرکز طبی کودکان انجام شد - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
اولین تزریق داروی SMA در مرکز طبی کودکان انجام شد

همگام با سایر کشورهای جهان داروی بیماری آتروفی نخاعی عضلانی (SMA) در مرکز طبی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از مهر، بیماری آتروفی نخاعی عضلانی (SMA) از بیماری‌های ژنتیک پیشرونده سیستم عصبی عضلانی است که در سال‌های اخیر درمان دارویی نوین جهت پیشگیری از پیشرفت بیماری در جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

در حال حاضر در کشور ما بیمارانی با سن کمتر از دو سال می‌توانند از پروژه درمان بهره‌مند شوند.

بر همین اساس، دو دارویی که وضعیت ژنتیک بیمار را تغییر می‌دهد و می‌تواند پروتئین مورد نیاز این بیماران را تأمین کند به صورت خوراکی و تزریقی وجود دارد که هفته گذشته داروی خوراکی بین بیماران توزیع شد.

گروهی از بیماران به داروی تزریقی نیاز دارند که اولین نوبت تزریق دارو در مرکز طبی کودکان انجام شد.

این دارو در پنج تزریق اول هر دو هفته یکبار انجام می‌شود و ششمین تزریق به فاصله چهار ماه از آخرین تزریق انجام خواهد شد. در طول این مدت وضعیت بالینی بیمار پیگیری و پایش می‌شود.

میزان اثرگذاری دارو بر روی بیمار با سن بیمار رابطه معکوس دارد، یعنی هرچه سن کمتر باشد بیمار پاسخ بهتری خواهد گرفت. البته بیماران SMA در هر مرحله‌ای دارو را دریافت کنند کیفیت زندگی آنها بهتر خواهد شد.