۹۰ درصد ایرانی‌ها گروه خونی مثبت دارند - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
۹۰ درصد ایرانی‌ها گروه خونی مثبت دارند

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از چهار گروه اصلی خون AB، B، A و O درایران گروه خونی O مثبت با ۳۴ درصد دارای بیشترین فراوانی گروه خون است و در عین حال ۹۰ درصد ایرانیان دارای گروه خونی مثبت هستند.

به گزارش بانک پشکان به نقل از ایسنا، براساس گزارش سازمان انتقال خون ایران گروه‌های خونی روشی برای تقسیم‌بندی خون‌ها بر پایه وجود یا نبود آنتی‌ژن های موروثی خاصی روی سطح گلبول‌های قرمز خون است و خون انسان ها بر اساس مهم ترین این تقسیم‌بندی ها شامل چهار دسته AB، B، A و O است و بر اساس تقسیم‌بندی دیگر به گروه‌های مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

اصطلاح گروه خونی معمولا به آنتی ژن های سطح سلول های خونی و عموما گلبول های قرمز محدود می شود.

گروه های خونی در آغاز قرن بیستم توسط «کارل لنداشتاینر» کشف شدند، در زمان حاضر حدود ۲۷۰ آنتی ژن گروه خونی تایید شده موجود است که بیشتر آنها در یکی از ۲۶ سیستم گروه خونی جای می گیرند.

آنتی ژن (گروه خونی) های گلبول قرمز به عنوان ابزاری مهم در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می گیرند که البته باید این موضوع را نیز خاطرنشان کرد که نقش آنها با آزمایش HLA (آنتی ژن گلبول سفید انسانی) کاهش یافته و حتی اخیرا جای خود را به اثر نگاری( DNA )داده است.

به هر حال برای سالیان متمادی این گروه های خونی بوده اند که بهترین مارکرهای ژنتیکی به شمار آمده و نقش عمده ای را در نقشه برداری از ژنوم انسانی ایفا کرده اند.

دکتر عباس صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون در این خصوص گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده روی اهدا کنندگان خون در ایران از نظر فراوانی گروه‌های خونی تقریبا ۹۰ درصد از جمعیت کشورمان گروه خونی مثبت دارند و فقط ۱۰ درصد از جمعیت کشور دارای گروه خونی منفی هستند.

وی افزود: در عین حال بیشترین فراوانی را در کشورمان گروه خونی O مثبت با ۳۴ درصد دارد و بعد از آن A مثبت با فراوانی ۲۷ درصد، بعد هم B مثبت با فراوانی ۲۳ درصد است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: گروه خونی بعدی AB مثبت با فراوانی ۷ درصدی است و گروه خونی O منفی حدود سه تا چهار درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و حدود سه درصد از جمعیت کشور هم دارای گروه خونی A منفی هستند و همچنین حدود دو درصد دارای گروه خونی B منفی و کمتر از یک درصد هم دارای گروه خونی AB منفی هستند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، صداقت اظهار داشت: افرادی که دارای گروه خونی AB مثبت هستند، گیرندگان همگانی خون محسوب می‌شوند و می‌تواند از همه گروه‌های خونی، خون و فرآورده‌های خونی را دریافت کنند. گرچه که توصیه این است که حتما بر اساس پروتکل‌های کشوری و دستورالعمل‌های جهانی، خون‌های اهدایی حتما باید از نظر آنتی‌بادی‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند و از نظر ارزیابی تطابق گروه‌های خونی اهداکننده با گیرنده مورد بررسی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: در عین حال افرادی که گروه خونی O منفی دارند، می‌توانند اهداکننده عمومی باشند و به همه نیازمندان به خون در همه گروه‌های خونی می‌توانند خون اهدا کنند.