کدام رفتارها حس شادی ایجاد می کنند؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
کدام رفتارها حس شادی ایجاد می کنند؟

شادی، حالتی درونی از رضایت است که دستیابی به آن برای برخی دشوارتر از دیگران است.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از باشگاه خبرنگاران تحقیقات منتشر شده در Psychological Science نشان داده یکی از دلایلی که باعث شده شادی این قدر دست نیافتنی به نظر برسد این است که احساسات کنونی ما می‌توانند به خاطرات گذشته ما ارتباط داشته باشند.

افراد شاد تمایل دارند در مورد بهبود رضایت از زندگی خود در طول زمان اغراق کنند، در حالی که افراد ناراضی تمایل دارند که در مورد کاهش سطح شادی خود اغراق کنند.

آلبرتو پراتی در کرسی دانشگاه کالج لندن و دانشگاه آکسفورد و کلودیا سنیک در دانشگاه سوربن توضیح دادند که این حالت افراد نشان دهنده سردرگمی خاصی بین احساس شادی و احساس بهتر است.

پراتی و سنیک داده‌هایی را تجزیه و تحلیل کردند تا بررسی کنند که چگونه احساسات فعلی ما از خاطرات خوش در گذشته مان تأثیر می‌پذیرد.

نخست، پراتی و سنیک داده‌های بدست آمده از نظرسنجی «پنل اجتماعی-اقتصادی آلمان» در مورد رفاه شهروندان آلمانی را با تمرکز بر پاسخ‌های ۱۱۰۵۶ شرکت‌کننده بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ را بررسی کردند و مقیاس ۱ تا ۱۰ به آن نتایج اختصاص دادند.

در سال ۲۰۱۶ از پاسخ دهندگان خواسته شد تا یکی از ۹ نمودار خطی را انتخاب کنند که مسیر رضایت از زندگی آن‌ها را در دهه گذشته به بهترین شکل منعکس کند.

پراتی و سنیک در مقاله نوشتند: انتخاب نمودارهای شرکت کنندگان به طور کلی منعکس کننده پاسخ‌های گذشته آن‌ها بود.
افرادی که رضایت بیشتری از زندگی فعلی را گزارش کردند، بیشتر نموداری را انتخاب کردند که نشان دهنده بهبودی مستمر باشد.

افرادی که رضایت متوسط داشتند، نموداری را انتخاب می‌کردند که بهبود جزئی را نشان می‌داد.

افرادی که رضایت کمتری از زندگی فعلی را گزارش می‌کردند، عموما نموداری را انتخاب کردند که نشان‌دهنده افت در رفاه آن‌ها بود.

پراتی و سنیک گفتند: مردم می‌توانند به خاطر بیاورند که قبلاً چه احساسی در مورد زندگی خود داشتند، اما تمایل دارند این خاطرات را با احساس فعلی خود مرتبط کنند.

محققان این روند را با استفاده از داده‌های ۲۰۲۶۹ داوطلبان در نظرسنجی پانل خانواده‌های بریتانیا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ بررسی کردند.

به عنوان بخشی از این نظرسنجی، پاسخ دهندگان رضایت فعلی خود را از زندگی در مقیاس ۱ تا ۷ و همچنین احساس رضایت بیشتر، کمتر یا به همان اندازه که از سال قبل به یاد می‌آوردند، گزارش کرده بودند.

حدود نیمی از پاسخ دهندگان به طور دقیق به یاد می‌آورند که میزان رضایت از زندگی فعلی آن‌ها در مقایسه با گزارش سال گذشته آن‌ها چگونه است.

وقتی پراتی و سنیک ۱۸۵۸۹ پاسخ سه ماهه به یک نظرسنجی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی را تجزیه و تحلیل کردند، دریافتند که شرکت‌کنندگان فرانسوی به‌طور میانگین به یاد می‌آورند که یک سال پیش کمتر از آنچه در نظرسنجی گزارش کرده بودند، خوشحال بودند.

پاسخ‌دهندگان آمریکایی به مجموعه‌های اجتماعی نظرسنجی‌های گالوپ در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۶، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶، همین تمایل را برای گزارش کمتر از شادی گذشته خود نشان دادند.

پراتی و سنیک نوشتند: بنابراین به نظر می‌رسد که احساس شادی امروز به معنای احساس بهتر از دیروز است.

این ساختار یادآوری پیامدهایی برای حافظه و ایجاد انگیزه در آن است و می‌تواند توضیح دهد که چرا افراد شاد خوشبین‌تر هستند، خطرات را کمتر احتمال می‌دهند و برای تجربیات جدید ریسک پذیرترند.

پراتی و سنیک در تحقیقات آینده خود قصد دارند بررسی کنند که چگونه خاطرات منفی بر رفتار ما تأثیر سوء می‌گذارد.