آنچه باید درباره رفتار هیجانی و منطقی بدانید - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
آنچه باید درباره رفتار هیجانی و منطقی بدانید

یک روانشناس گفت: در مغز ۲ قسمت داریم؛ قسمت مربوط به منطق و قسمت مربوط به هیجان. در این بین هرچه به سمت منطق حرکت کنیم به سمت حال خوب حرکت کرده‌ایم و هرچه به سمت هیجان حرکت کنیم به سمت حال بد حرکت کرده‌ایم.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از فارس، محمدرضا پیرمرادی، روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در برنامه حال خوب شبکه سلامت سیما درباره تاثیر مغز در ایجاد حال خوب،گفت: مهمترین سوال این است که کدام قسمت بدن در حال خوب و بد ما نقش دارد؟

وی گفت:سلول‌های عصبی توسط رابط‌هایی به هم اتصال دارند که مواد شیمیایی از آنها خارج می‌شود تا پتانسیل عمل ایجاد شود و به دنبال آن ما یک احساس یا فعل و عمل را تجربه کنیم. حال خوب و بد ما به دست مغز است و در واقع مربوط به روابطی است که بین سلول‌های مغزی وجود دارد.

پیرمرادی در مورد عظمت و اهمیت مغز،گفت: داده‌های ژنی فرزندان از پدر و مادر منتقل می‌شود. بچه‌ها در بدو تولد قسمت هیجانی فعال‌تری نسبت به بزرگسالی دارند. قسمت پیش پیشانی یک قسمت به نام کارکرد اجرایی دارد که منطقی ترین قسمت مغز است و رفتارهای منطقی از این قسمت منشا می‌گیرند.

این روانشناس یادآور شد: در قسمت غرایز و هیجان دستگاه لیمبیک فعال است. بچه‌ها وقتی حال خوبی دارند که دستگاه لیمبیک خوب کار کند. پس از گذشت دوران کودکی و حرکت به سمت بزرگسالی، قسمت منطق مغز فعالتر از قسمت هیجانی مغز می‌شود.

وی گفت: تغییر حرکت از هیجان به منطق توسط پدر و مادر صورت می‌گیرد؛ اگر حال ما خوب نیست یا به دلیل ژنتیک است که پدر و مادر آن را به ما انتقال داده‌اند و یا تاثیرات محیط است که نشانگر ناتوانی نقش خانواده در هدایت بخش هیجان به بخش منطق است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در مغز ۲ قسمت داریم، قسمت مربوط به منطق و قسمت مربوط به هیجان. در این بین هرچه به سمت منطق حرکت کنیم به سمت حال خوب حرکت کرده‌ایم و هرچه به سمت هیجان حرکت کنیم به سمت حال بد حرکت کرده‌ایم.

این روانشناس منطق را به یک صفحه نقاشی تشبیه کرد که رنگ آمیزی آن با هیجان صورت می‌گیرد؛ به طوری که هرچه به سمت بزرگسالی می‌رویم، منطق بر هیجان غالب است.

این روانشناس از اپی ژنتیک به عنوان علم نوینی نام برد که اگر یک ژن معلول را ناخواسته به کودک انتقال دهیم می‌توانیم با ترمیم از انتقال این ژن معیوب به نسل بعدی جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد:برای مثال اگر کودک بیش فعالی در کودکی تحت درمان قرار گیرد،از انتقال این ژن به نسل بعدی جلوگیری خواهد شد.