ارتباط عجیب خمیردندان و سرطان روده! - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
ارتباط عجیب خمیردندان و سرطان روده

بانک پزشکان به نقل از مهر: محققان معتقدند تریکلوزان ماده آنتی باکتریال و ضدقارچ یافت شده در صابون های دست و خمیردندان می تواند باعث التهاب و سرطان روده شود.
مطالعه محققان دانشگاه ماساچوست نشان می دهد که درمان کوتاه مدت با دوز پایین تریکلوزان باعث بروز التهاب روده با درجه پایین در موش ها شد.
گودانگ ژانگ سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این نتایج برای اولین بار بیان می کند که تریکلوزان می تواند تاثیرات مضری بر سلامت روده داشته باشد.»

در مطالعه جدید، تیم تحقیق موش ها را با غذای حاوی غلظت های گوناگون تریکلوزان به مدت سه هفته تغذیه کردند.
نتایج نشان داد موش های درمان شده با غلظت تریکلوزان که متناسب با میزان غلظت این ماده در نمونه خون انسان ها بود، در مقایسه با گروه کنترل، دچار التهاب روده شدند.
همچنین قرارگیری در معرض تریکلوزان باعث افزایش شدت التهاب روده در مدل های موش مبتلا به بیماری روده تحریک پذیر شد.
بعلاوه درمان با تریکلوزان باعث افزایش اندازه تومور و کاهش نرخ بقاء در موش های مبتلا به سرطان روده شد.
محققان تاکید دارند در مطالعات بعدی باید میزان تاثیر تریکلوزان بر سلامت روده انسان ها ارزیابی شود.