داروی فشار خون را می توان عصر یا صبح مصرف کرد - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
فشار خون

بر اساس نتایج پژوهش های جدید، محققان دریافتند که داروی فشار خون را می توان در عصر یا صبح مصرف کرد زیرا زمان مصرف آن بر بیماری های قلبی عروقی تأثیر نمی گذارد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از سیناپرس، طبق یافته های یک کارآزمایی تصادفی توسط تیمی از محققان بریتانیایی متوجه شدند: داروی فشار خون را می توان صبح یا عصر مصرف کرد، زیرا زمان تجویز هیچ تاثیری بر پیامدهای نامطلوب قلبی عروقی ندارد.

در میان عوامل خطر برای بیماری های قلبی عروقی، فشار خون بالا (BP) با قوی ترین شواهد برای علت و پیشگیری با افزایش سن همراه است. فشار خون در افراد دارای فشار خون طبیعی از یک ریتم روزانه پیروی می کند، در طول شب پایین آمده و در صبح افزایش می یابد.

علاوه بر این، تغییرات روزانه مشخصی در زمان شروع حوادث قلبی عروقی نیز وجود دارد که اوج آن در اوایل صبح بروز می کند. بنابراین یک مسئله مهم برای بیماران این است که بهترین زمان برای مصرف داروهای فشار خون برای کاهش خطر یک رویداد نامطلوب قلبی عروقی چه زمانی است.

در یک کارآزمایی تصادفی متقاطع، محققان گزارش دادند: در میان بیماران مبتلا به فشار خون که فشار خون بالای آنها کنترل شده بود، زمان تجویز داروی فشار خون چه صبح باشد یا عصر، بر میانگین فشار خون ۲۴ ساعته تأثیری نداشت. با این وجود، مطالعات نشان داد: تجویز قبل از خواب در مقایسه با دوز صبحگاهی، کنترل بهتر فشار خون و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و خطر مرگ و میر را فراهم می کند.

در سال ۲۰۲۲، انجمن بین ‌المللی فشار خون به این نتیجه رسید که استفاده ترجیحی از دوز داروهای ضد فشار خون قبل از خواب نباید به طور معمول توصیه شود. با وجود این، کارآزمایی کرونوتراپی که مجدداً مزایای نسبی داروی فشار خون را در شب در مقابل تجویز صبحگاهی ارزیابی کرد، به این نتیجه رسید که داروی اولی در کنترل فشار خون و کاهش حوادث قلبی عروقی مؤثرتر است.

اگرچه کارآزمایی جدید شامل نزدیک به ۲۰ هزار شرکت‌ کننده بود، نگرانی ‌هایی در مورد یافته ‌های آن ابراز شده است. در تلاش برای حل و فصل بحث بر سر بهترین زمان تجویز داروی فشار خون، تیم بریتانیایی مطالعه درمان صبح در مقابل عصر را ایجاد کرد.

در مجموع ۲۱ هزار و ۱۰۴ نفر با میانگین سنی ۶۵ سال وارد مطالعه شدند و به‌ مدت میانگین ۵.۲ سال پیگیری شدند. نتایج نشان داد که میانگین فشار خون سیستولیک به طور کلی در گروه عصر و گروه صبح مشابه بود و به طور مشابه، برای هیچ یک تفاوت معنی داری وجود نداشت.

پژوهشگران در پایان به این نتیجه رسیدند که تفاوت کمی در پیامدهای نامطلوب قلبی عروقی هنگام مصرف داروهای فشار خون در عصر یا صبح وجود دارد.

شرح کامل این پژوهش و یافتههای آن در آخرین شماره مجله تخصصی Lancet منتشر شده است.