چرا کمردرد به بدنشستن و بدایستادن ارتباطی ندارد؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
چرا کمردرد به بدنشستن و بدایستادن ارتباطی ندارد؟

شگفت‌زده می‌شوید اگر بشنوید که هنوز منابع و شواهد قوی برای اثباتِ ارتباطِ بین حالتِ «مناسب» بدن و کمردرد وجود ندارد. درواقع، ادراک و فهمِ ما از حالتِ «خوب» بدنی، از ترکیب دو منبع شاملِ مطلوبیت‌های اجتماعی و پیش‌فرض‌های بی‌اساس ناشی شده است.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از فرادید ازSciencealert، کمردرد یکی از شایع‌ترین دلایل ناتوانی در سراسر جهان است. اغلب آدم‌ها حداقل یک‌بار در طول زندگی دچار کمردردهای شدید شده‌اند. این بیماری اغلب با ورود به سنینِ بزرگ‌سالی آغاز می‌شود و به‌تدریج با افزایش سن میزانِ شیوع آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

برای حدود ۲۵ درصد از افراد، کمردرد به یک ناتوانی و دردِ آزاردهنده همیشگی تبدیل می‌شود که تا آخر عمر آن را تجربه می‌کنند. این بیماری بر توانایی فرد در مشارکت در فعالیت‌های روزانه، فعالیت‌های بدنی و شغلی اثر منفی می‌گذارد.

دراین‌میان یک عقیده شایع وجود دارد که می‌گوید فعالیت‌هایی مثل نشستن، ایستادن، خم‌شدن و بلندکردنِ اشیاء باعثِ بدتر شدنِ کمردرد در افراد می‌شود. براین‌اساس، حالتِ بدنیِ «مناسب» برای محافظت از ستون‌فقرات در برابر آسیب‌دیدگی، و همین‌طور پیش‌گیری از کمردرد و درمانِ آن اهمیت زیادی دارد. حالتِ بدنیِ «مناسب» یا «خوب» هم وضعیتی است که در آن فرد «صاف» بنشیند، «راست و بدونِ هیچ خمشی در کمر» بایستد و در هنگامِ بلندکردن اجسام از روی زمین بدنش را در حالتِ تکنیکِ «اسکوآت» قرار دهد و با پشتی که در حالت نشسته هم‌چنان صاف است، اجسام را از روی زمین بلند کند.

درعوض، براساسِ عقاید شایع، «پشتِ خمیده و قوزدار» در حالِ نشسته یا ایستاده و بلندکردنِ اشیاء با کمری خم و گرد می‌تواند کمردرد را بدتر کند.

این عقیده در میانِ بسیاری از مردم، چه کمردرد کشیده‌ها و چه کسانی که تاکنون تجربه کمردرد نداشته‌اند، همان‌قدر رایج است که در میانِ مراقبینِ سلامت که برنامه‌های پیش‌گیری از بیماری‌های جسمیِ مرتبط با مشاغل را تدوین می‌کنند.

اما شگفت‌زده می‌شوید اگر بشنوید که هنوز منابع و شواهد قوی برای اثباتِ ارتباطِ بین حالتِ «مناسب» بدن و کمردرد وجود ندارد. درواقع، ادراک و فهمِ ما از حالتِ «خوب» بدنی، از ترکیب دو منبع شاملِ مطلوبیت‌های اجتماعی و پیش‌فرض‌های بی‌اساس ناشی شده است.

مطالعاتِ نظام‌یافته بسیاری در این زمینه انجام شده‌اند که تلاش کرده‌اند ارتباط بینِ مداخله‌های ارگونومی در محیط‌های کاری و توصیه‌های عمومی منظم به کارمندان و کارگران برای اصلاح فرم بدن در حالتِ نشسته و ایستاده یا برداشتنِ اجسام سنگین از روی زمین را بررسی کنند، اما هیچ‌کدام از این موارد در کاهشِ کمردردهای مرتبط با شغل اثری نداشته‌اند.

حالتِ نشسته و ایستاده

گروه تحقیقاتی ما مطالعات زیادی انجام داده تا ارتباط حالتِ ستون فقرات و کمردرد را بررسی کند. ما می‌خواستیم ببنیم که آیا «با پشتِ گرد نشستن» یا هر وضعیتِ دیگری که در آن ستون فقرات صاف نباشد، در میانِ جمعیتِ بزرگسال به کمردرد مرتبط است یا خیر؛ و نتیجه مطالعاتِ ما نشان داد که موارد بسیار اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد کمردرد ممکن است ناشی از حالتِ نشستن یا ایستادنِ افراد باشد.

این یافته‌ها با نتایج مطالعاتِ نظام‌یافته دیگر مطابقت دارد که نشان می‌دهند در حالت‌های نشستن یا ایستادنِ افرادی که از کمردرد رنج می‌برند و افرادی که هیچ شکایتی از کمردرد در زندگی نداشته‌اند، تفاوتی وجود ندارد.

افراد در طی روز حالت‌های متفاوتی به ستون فقرات خود می‌دهند و هیچ حالتِ خاصی به تنهایی نمی‌تواند از فرد در مقابل کمردرد محافظت کند. درواقع هم افرادی که راست می‌نشستند و هم افرادی که قوز می‌کردند می‌توانستند مستعد کمردرد باشند.

حالت بدن در هنگام بلندکردنِ اشیاء

در موردِ حالت بدن در هنگام بلند کردنِ اجسام سنگین از روی زمین نیز دیدگاه‌های جهانی و استاندارد تدوین شده است که همان راست نگه داشتنِ ستون فقرات در هر حالتی است. اما مطالعات ما نشان می‌دهد که بلند کردنِ اشیاء با پشتِ گرد نمی‌تواند منجر به کمردرد شده یا آن را در آینده پیش‌بینی کند.

تحقیقات آزمایشگاهی ما نشان داد افرادی که هیچ شکایتی از کمردرد نداشتند و بیش‌تر از ۵ سال کار سختِ یدی انجام داده بودند، بیش‌تر احتمال داشت که اشیاء را با پشتِ قوز کرده و گرد از روی زمین بلند کنند. درعوض، کارگردانی که از کمردرد رنج می‌بردند، طی این مدت تلاش کرده بودند که اشیاء را در حالتِ اسکوآت و با کمری کاملاً صاف از روی زمین بلند کنند.

به‌عبارت‌دیگر، ما متوجه شدیم کسانی که دچار کمردرد بودند آن‌هایی بودند که بر مبنای استانداردهای موجود تلاش کرده بودند از خودشان در مقابل کمردرد محافظت کنند. اما کسانی که با حالتِ بدنی مناسب اشیاء را از روی زمین بلند نکرده بودند، لزوماً همان‌هایی نبودند که بیش‌ترین کمردرد را در زندگی تجربه می‌کردند.

مطالعه دیگری نشان داد آن‌دسته از افرادی که با وجودِ رعایتِ نکاتِ بهداشتی دچار کمردرد شده بودند، بعد از بهبودی، دیگر بر مبنای استانداردهای سابق نشست و برخاست نمی‌کردند و درواقع این نکات را رعایت نمی‌کردند.

اگر حالتِ بدن در کمردرد اثر ندارد پس چه چیزی عاملِ کمردرد است؟

درواقع هیچ مدرکی نیست که نشان دهد یک «حالتِ خوبِ بدنیِ خاص» می‌تواند از کمردرد پیش‌گیری کند یا درد آن را تخفیف دهد. ستون فقرات در انسان‌ها به اشکال و اندازه‌های مختلفی وجود دارد؛ بنابراین حالت‌ِ ستون فقرات در افراد مختلف می‌تواند به شدت فردی و شخصی باشد.

حرکت برای سلامتِ کمر بسیار مهم است، بنابراین، یادگیریِ حرکت دادنِ ستون فقرات در جهات مختلف بسیار مفیدتر از چسبیدن به یک نوعِ خاص از حالتِ بدن به عنوانِ «حالتِ خوب» است.

کمردرد می‌تواند بسیار شدید و آزاردهنده باشد، اما تقریباً در ۹۰ درصد از مواردِ کمردرد هیچ آسیبِ قابل‌مشاهده‌ای در بافت دیده نمی‌شود.

کمردرد ممکن است به دلیلِ حرکت‌های ناگهانی یا بلند کردنِ بارهای سنگین ایجاد شود یا مثل سردردی بروز کند که خیلی بی‌دلیل و بی‌جراحت رخ می‌دهد. مهم‌تر اینکه برخی از افراد بنا به دلایلی که در ادامه نام می‌بریم، بیش‌تر مستعد کمردرد هستند:

• کسانی که استرس دارند
• افسردگی دارند
• احساس خستگی و فرسودگی شغلی دارند
• خواب ناکافی دارند
• کم‌تحرک هستند

احتمال ادامه‌دارتر شدنِ کم‌درد بیش‌تر می‌شود اگر:

• افراد نسبت به خوب نشدنِ دردِ کمر دچار دلهره و اضطراب شوند
• از کمرشان با کم‌تحرکی، پرهیز از فعالیت بدنی، کار و اشتغال در جامعه بیش‌ازاندازه مراقبت کنند

در هنگامِ کمردرد چه کار کنیم؟

در حدود ۱ تا ۵ درصد از موارد کمردرد ناشی از آسیب‌های واردشده به بافت شاملِ شکستگی، عفونت، غده بدخیم یا فشردگیِ اعصاب (که باعث درد پا، از بین رفتن حس و قدرت ماهیچه‌ها می‌شود) است. در این موارد باید مراقبت‌های پزشکی دریافت شود.

در ۹۰ درصد موارد کمردرد ناشی از هیچ جراحتِ قابل‌مشاهده‌ای نیست که دراین‌صوت تمرکز زیادی روی اصلاح فرم کمر می‌تواند توجه را از موضوعاتِ مهم‌تری که باعثِ کمردرد شده‌اند دور کند. کارهایی که در این مواقع باید انجام دهید شاملِ موارد زیر است:

• تحرک کمر و استراحت دادن به آن
• ورزش منظم
• رسیدن به تناسب اندام
• خواب کافی و حفظ وزن مناسب
• مراقبت از سلامتِ عمومی روان و جسم

پس در هر حالتی که هستید، نشسته یا ایستاده، باید حسِ آرامش و راحتی داشته باشید. اگر در حالِ بلند کردنِ اجسام هستید، حتی با کمر گرد هم می‌توانید این کار را بکنید. اما حتماً اطمینان حاصل کنید که برای بلند کردنِ آن شیء به اندازه کافی قوی هستید و حتماً از سلامتِ عمومی‌تان مراقبت و محافظت کنید.