ارتباط داروهای ضد صرع و پارکینسون - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
ارتباط داروهای ضد صرع و پارکینسون

داروهای ضد صرع با بروز بیماری پارکینسون مرتبط است.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از باشگاه خبرنگاران دنیل بلت در دانشگاه کوئین مری لندن و همکارانش ارتباط بین داروهای ضد صرع و بیماری پارکینسون را با استفاده از داده‌های ۱۴۳۳ فرد مبتلا به بیماری پارکینسون و ۸۵۹۸ فرد با کنترل مشابه بررسی کرده‌اند.

داروهای ضدصرع شامل کاربامازپین، لاموتریژین، لوتیراستام و سدیم والپروات می شوند.محققان ارتباطی را بین نسخه‌های داروهای ضدصرع و بیماری پارکینسون مشاهده کردند.

محققان اعلام کردند: تا جایی که ما می‌دانیم، این اولین مطالعه مشاهده‌ای است که طیف وسیعی از داروهای ضد صرع و ارتباط آن‌ها را با بیماری پارکینسون مورد بررسی قرار می‌ گیرد.البته این تحقیق نیاز به کار بیشتر برای تأیید یافته‌های ما در سایر موارد را برجسته می‌کند.

این یافته‌ها می‌تواند پیامدهای مهمی برای تصمیم گیری بالینی داشته باشد و تجویز دارو توسط پزشکان را برای معالجه بیماران صرعی تحت الشعاع قرار می دهد.

دلایل زمینه‌ای برای ارتباط بین داروهای ضد صرع و بیماری پارکینسون باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.