ناهنجاری دهلیز فوقانی قلب خطر زوال عقل را افزایش می دهد - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
ناهنجاری دهلیز فوقانی قلب خطر زوال عقل را افزایش می دهد

به گفته محققان، اگر دهلیز فوقانی سمت چپ قلب به درستی کار نکند، احتمال زوال عقل افزایش می یابد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از مهر از مدیسن نت، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ممکن است ناهنجاری در دهلیز فوقانی سمت چپ قلب خطر زوال عقل را تا ۳۵ درصد افزایش دهد، حتی در افرادی که هرگز سکته مغزی یا فیبریلاسیون دهلیزی نداشته اند.

دهلیز چپ، یکی از چهار حفره قلب، خون را از ریه‌ها به بطن چپ (حفره چپ پایین) منتقل می‌کند، تا خون در بقیه بدن توزیع شود. کاردیوپاتی دهلیزی، یک ناهنجاری در ساختار یا عملکرد دهلیز چپ، اغلب پیش‌بینی‌کننده خطر بیماری قلبی است. فیبریلاسیون دهلیزی و سکته مغزی هر دو با افزایش خطر زوال عقل مرتبط هستند و کاردیوپاتی دهلیزی با ایجاد فیبریلاسیون دهلیزی و سکته مغزی مرتبط است.

محققان دانشگاه جان هاپکینز سعی کردند مشخص کنند که آیا ارتباطی بین کاردیوپاتی دهلیزی و زوال عقل وجود دارد یا خیر، و اگر وجود دارد، آیا این ارتباط متمایز از فیبریلاسیون و سکته مغزی است.

در این مطالعه ۱۵ هزار شرکت کننده در رده سنی ۴۵ تا ۶۵ سال حضور داشتند. همه شرکت‌کنندگان هر سه سال یک‌بار تحت معاینات بالینی قرار می‌گرفتند، و این مطالعه شرکت‌کنندگان را از طریق ششمین ویزیت شأن، بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، و هفتمین ویزیت شأن، بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ردیابی کرد.

در پنجمین، ششمین و هفتمین ویزیت بالینی عملکرد شناختی شرکت کنندگان از نظر زوال عقل ارزیابی شد.

ارزیابی‌های مختصری از سرعت پردازش، حافظه اپیزودیک، زبان، توجه و عملکرد اجرایی در مجموعه آزمون‌های عصبی روان‌شناختی گنجانده شد. یک متخصص، تشخیص زوال عقل را با استفاده از این معیارها تعیین کرد.

برای ارزیابی اندازه و عملکرد دهلیز چپ قلب، ارزیابی قلبی شامل اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی و آزمایش خون انجام شد.

طی بیش از ۳۰ سال پیگیری، ۷۶۳ نفر دچار زوال عقل شدند و ۱۷۰۹ نفر مبتلا به کاردیوپاتی دهلیزی تشخیص داده شدند. به نظر می‌رسد که احتمال زوال عقل در افراد مبتلا به کاردیوپاتی دهلیزی ۳۵ درصد بیشتر بود.