دستورالعمل‌های جدید WHO در مورد ایدز و هپاتیت - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
دستورالعمل‌های جدید WHO در مورد ایدز و هپاتیت

سازمان جهانی بهداشت (WHO) دستورالعمل های جدیدی را در مورد ویروس HIV، هپاتیت و عفونت‌های مقاربتی برای گروه‌های جمعیتی کلیدی منتشر کرد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل های تلفیقی جدیدی را در مورد پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت از ویروس HIV، هپاتیت ویروسی و بیماری‌های مقاربتی برای جمعیت های کلیدی منتشر کرد. این دستورالعمل‌ها طرحی کلی از واکنش بهداشت عمومی به ویروس عامل بیماری ایدز، هپاتیت ویروسی و عفونت‌های مقاربتی برای پنج گروه جمعیتی از جمله افرادی که مواد مخدر تزریق می‌کنند، است.

به گزارش سایت اطلاع رسانی سازمان جهانی بهداشت، گروه‌هایی از افراد که در معرض ابتلا به این بیماری‌ها قرار دارند باید در هر شرایطی اولویت بندی شوند و همانطور که در این دستورالعمل های جدید ذکر شده، برنامه ریزی برای دستیابی به آنها ابتدا با پیشگیری، آزمایش و درمان و همچنین اولویت بندی جمعیت های کلیدی در برنامه های تامین مالی انجام گیرد.

در افرادی که بیشتر در معرض ابتلا به این نوع بیماری‌ها هستند عوامل اجتماعی، قانونی، ساختاری و سایر عوامل زمینه‌ای، آسیب‌پذیری را در برابر HIV، هپاتیت ویروسی و بیماری‌های مقاربتی افزایش می‌دهند و دسترسی به خدمات سلامت و سایر موارد ضروری را مسدود می‌کند.

داده های جدید برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمنیه HIV/ ایدز نشان می دهد که حدود ۷۰ درصد از عفونت های جدید HIV در میان جمعیت های کلیدی و افرادی که با آنها در ارتباط هستند، رخ می دهد. به گفته مدیر برنامه‌های جهانی HIV، هپاتیت و بیماری‌های مقاربتی سازمان جهانی بهداشت، در اکثر کشورها، دسترسی محدود، پوشش ناکافی و کیفیت پایین خدمات برای جمعیت‌های کلیدی، واکنش‌ها به HIV، هپاتیت ویروسی و بیماری‌های مقاربتی را تضعیف می‌کند.