آیا « سرکه سیب » انسان را لاغر می‌کند؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: موضوع لاغر شدن با مصرف سرکه سیب هیچ پایه علمی ندارد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از فارس، با شیوع زیاد چاقی و اضافه وزن در جامعه نسخه‌های زیادی برای لاغر شدن توسط افراد مختلف و غیر کارشناس پیچیده می‌شود. یکی از این مطالب لاغر شدن با مصرف سرکه سیب است؛ به طوری که در فضای مجازی هستند افراد زیادی که مردم را برای کاهش وزن به خوردن سرکه سیب توصیه می‌کنند.

آزاده متقی، استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که « آیا مصرف سرکه سیب سبب لاغری می‌شود؟ »،گفت:‌ این موضوع غیر علمی است و پایه و اساس علمی ندارد.

وی ادامه داد:‌ اینکه اول صبح سرکه سیب بخوریم و مصرف آن سبب لاغر شدن می‌شود پایه علمی نداشته و ربطی به لاغری ندارد.