افزایش شمار شهرهای در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در کشور - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
افزایش شمار شهرهای در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در کشور

بنا بر آخرین به روزرسانی‌های نقشه رنگ‌بندی کرونایی کشور، شمار شهرهای در وضعیت قرمز و نارنجی افزایش و شمار شهرهای در وضعیت آبی، کاهش یافت.

به گزارش بانک پزشکان بنابر اعلام وزارت بهداشت و بر اساس آخرین به روز رسانی‌های نقشه رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از یک به چهار و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۳ به ۲۳ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۱۸ به ۱۸۶ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۱۶ به ۲۳۵ شهر رسید.

بر این اساس اکنون چهار شهر در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۸۶ شهر در وضعیت زرد و ۲۳۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.