واکسن کرونا برای زنان باردار بی خطر است - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
واکسن کرونا برای زنان باردار بی خطر است

یک مطالعه بزرگ و جدید به این نتیجه رسیده است که واکسن های کووید۱۹ برای استفاده در بارداری بی خطر هستند.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از مهر ، طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده از بیش از ۱۹۱ هزار زن کانادایی، حدود ۴ درصد از زنان باردار که واکسن کووید ۱۹ را دریافت کردند، در عرض یک هفته پس از اولین دوز خود، و حدود ۷ درصد پس از دوز دوم، یک عارضه سلامتی جدی داشتند.

به گزارش هلث دی نیوز،در مقابل، ۳ درصد از زنان باردار واکسینه نشده، عوارض سلامت مهم مشابهی را گزارش کردند، که به عنوان بیماری ای تعریف می‌شود که باعث می‌شود فرد از کار یا دانشگاه غیبت کند، نیاز به مشاوره پزشکی داشته باشد یا از شرکت در فعالیت‌های روزانه منظم بازبماند.

شایع‌ترین عوارض مهم سلامتی پس از دوز دو در زنان باردار، احساس ناخوشی عمومی، سردرد یا میگرن و عفونت دستگاه تنفسی بود.

طبق گزارش، در میان گروه کنترل از افراد غیرباردار واکسینه شده، حدود ۶ درصد پس از اولین دوز و ۱۱ درصد پس از نوبت دوم، یک عارضه سلامتی را گزارش کردند.

مشکلات جدی سلامت که نیاز به مراجعه به بخش اورژانس یا بستری شدن در بیمارستان داشت در همه گروه‌ها نادر بود (کمتر از ۱٪).

نویسندگان این مطالعه از بیمارستان کودکان ونکوور کانادا گزارش دادند سقط جنین یا مرده‌زایی شایع‌ترین پیامد نامطلوب بارداری گزارش شده بود، اما تفاوت معنی‌داری بین میزان آن‌ها در زنان واکسینه شده و واکسینه نشده وجود نداشت.

حدود ۲ درصد از زنان باردار واکسینه نشده و ۱.۵ درصد از زنان باردار واکسینه شده، سقط جنین یا مرده زایی را طی هفت روز پس از دریافت هر دوز از یکی از واکسن‌های کووید ۱۹ تجربه کردند.

در تفسیر مطالعه جدید ادعا شده است که یافته‌ها با شواهد رو به رشدی که نشان می‌دهد واکسن‌های کووید ۱۹ در دوران بارداری بی‌خطر هستند، سازگار است.