باید توصیه های بهداشتی کرونا را رعایت کنیم - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
باید توصیه های بهداشتی کرونا را رعایت کنیم

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا ناشناخته است، بنابراین باید همچنان احتیاط کنیم و توصیه های بهداشتی مانند زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی حتما مراعات شود تا دچار مشکل نشویم.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، رضا حاجی پور در رابطه با ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا بیان کرد: کرونا ویروس ناشناخته ای است و پزشکان ما نیز به صورت آزمایش و خطا به مقابله با آن می پردازند و با توجه به همین روند به تولید واکسن پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات ویروس کرونا اگر پزشکان درباره این ویروس اشراف و شناخت کامل داشتند مثل ویروس های دیگر که در گذشته با آمپول زدن و واکسن خاص جلوی آنها گرفته شده و تمام می شود در مورد مقابله با این ویروس نیز اقدام می کردند، اما ویروس کرونا ناشناخته است و با آزمایش و خطا جلو می رویم و چندین مرحله جهش داشته است و هر بار نیز این ویروس با شرایط خاصی خود را نمایش می دهد.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم تاکید کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا ناشناخته است، بنابراین باید همچنان احتیاط کنیم و توصیه های بهداشتی و درمانی مانند زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی که برایمان تعریف می کنند حتما مراعات شود تا به هر صورت دچار مشکل نشویم.

حاجی پور در پایان گفت: این ویروس همچنان با ما هست و بنابراین همچنان باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.