بررسی جزئیات بیشتر کووید طولانی و سندرم خستگی مزمن - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
بررسی جزئیات بیشتر کووید طولانی و سندرم خستگی مزمن

متخصصان دانشگاه “اتاگو” در نیوزیلند در یک بررسی به جزئیات بیشتر کووید طولانی و سندرم خستگی مزمن (ME) پرداختند.
به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، متخصصان در این بررسی به این موضوع پرداختند که چگونه سندرم‌های خستگی پس از ابتلا به ویروس از جمله کووید طولانی به بیماری‌های‌ تغییر دهنده زندگی تبدیل می‌شوند و چرا بیماری مجدد در فرد عود می کند.

به گزارش مدیکال اکسپرس، آنسفالومیلیت میالژیک/سندرم خستگی مزمن (ME/CFS) معمولا از یک عفونت ویروسی ناشی می‌شود که باعث التهاب عصبی، مه مغزی، عدم خواب مطلوب و واکنش ضعیف به شرایط استرس‌زا حتی استرس‌های کوچک می‌شود. کووید طولانی نیز اثرات مشابهی روی افراد دارد و این باور وجود دارد که در اثر التهاب عصبی ایجاد می شود.

در این مطالعه، متخصصان با ارائه یک مدل به توضیح چگونگی این موضوع پرداختند که چرا علائم مغزی این بیماری‌ها از طریق ارتباط مغز و بدن باقی می‌ماند. به گفته آنان، به دنبال یک عفونت ویروسی اولیه یا رویداد استرس زا، آسیب شناسی سیستمیک بعدی از طریق مجراهای عصبی-عروقی یا از طریق سد خونی مغزی ناکارآمد به مغز منتقل می شود. این شرایط به التهاب عصبی مزمن و یک بیماری پایدار با چرخه‌های مکرر ابتلا منجر می شود.

در این مدل آمده است که وضعیت بیمار بهبود پیدا نمی کند زیرا یک سیگنال به طور مداوم از مغز به بدن در گردش است و باعث عود بیماری می‌شود. ارائه این مدل نه تنها برای تحقیقات پیش رو مهم است، بلکه برای شناسایی افراد مبتلا به آنسفالومیلیت میالژیک/سندرم خستگی مزمن و کووید طولانی نیز اهمیت دارد.

متخصصان اظهار داشتند: این بیماری‌ها ارتباط نزدیکی با هم دارند و واضح است که اساس بیولوژیکی کووید طولانی بی‌تردید با عفونت اصلی کووید مرتبط است، بنابراین دیگر نباید در مورد این حقیقت که سندرم‌های خستگی پس از ابتلا به ویروس همچون ME/CFS مبتنی بر بیولوژیک است و دربرگیرنده فیزیولوژی آشفته است، تردید کرد.