میزان محافظت دوز سوم واکسن ها پس از سه ماه به شدت کاهش می یابد - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
میزان محافظت دوز سوم واکسن ها پس از سه ماه به شدت کاهش می یابد

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ساینس تک دیلی، یک مطالعه تحقیقاتی منتشر شده در ۲۲ آوریل ۲۰۲۲، در نشریه The Lancet Respiratory Medicine نشان می دهد که دوز تقویت کننده واکسن کووید-۱۹ فایزر محافظت قوی، تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد، در چند ماه اول ایجاد می کند که عمده تاثیر آن کاهش بسیار زیاد در احتمال بستری شدن ناشی از انواع دلتا و اومیکرون کووید۱۹ است. با این حال، این محافظت در برابر اومیکرون با گذشت زمان به طرز شدیدی کاهش می یابد.

سارا تارتوف، نویسنده ارشد این مطالعه و اپیدمیولوژیست، گفت: دوزهای تقویت کننده کووید-۱۹ فایزر به طور قابل توجهی محافظت فرد در برابر نوع اومیکرون را بهبود می بخشد، اگرچه به نظر می رسد این محافظت پس از ۳ ماه تقریبا از بین می رود.

دپارتمان تحقیقات و ارزیابی سلامت کالیفرنیای جنوبی Kaiser و اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی تامسون به طور مشترک این تحقیق را انجام دادند. روند کاهش محافظت واکسن فایزر در برابر نوع دلتا به طور کلی مشابه اومیکرون بود، اما با اثربخشی بالاتر در هر نقطه زمانی نسبت به آنچه برای اومیکرون مشاهده می شد.

محققان ۱۱۱۲۳ بستری در بیمارستان به دلیل کووید ۱۹ که منجر به سندرم حاد تنفسی نشد را برای این مطالعه بررسی کردند. محققان سوابق بیماران را در کالیفرنیای جنوبی در فاصله زمانی از ۱ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۶ فوریه ۲۰۲۲، زمانی که هر دو نوع دلتا و اومیکرون در جمعیت در گردش بودند، بررسی کردند.

براساس نتایج به دست امده این مطالعه پس از ۲ دوز واکسن فایزر کووید-۱۹، اثربخشی واکسن کووید-۱۹ فایزر در برابر نوع اومیکرون ۴۱ درصد در مقابل بستری شدن در بیمارستان و ۳۱ درصد در مقابل مراجعه به بخش اورژانس (ولی نه بستری شدن در بیمارستان) در ۹ ماه بود.

پس از ۳ دوز، اثربخشی در برابر بستری شدن مرتبط با اومیکرون در کمتر از ۳ ماه ۸۵٪ بود، اما در ۳ ماه یا بیشتر این میزان به ۵۵٪ کاهش یافت. درخصوص مراجعه به بخش اورژانس که منجر به بستری شدن در بیمارستان نشده بود، اثربخشی واکسن ۳ دوز بر علیه اومیکرون در کمتر از ۳ ماه ۷۷ درصد بود اما در ۳ ماه یا بیشتر به ۵۳ درصد کاهش یافت.

دکتر تارتوف گفت: «اگرچه میزان محافظت واکسن فایزر در برابر اومیکرون پس از ۳ دوز به طور قابل توجهی بالاتر از میزانی است که پس از ۲ دوز مشاهده می شود، اما کمتر از محافظتی است که برای دلتا یا سایر سویه های کووید-۱۹ مشاهده شده است. برای همین ممکن است برای حفظ سطوح بالای حفاظت در برابر امواج بعدی کووید-۱۹ ناشی از اومیکرون یا انواع آینده ویروس دوزهای بیشتری از واکسن های فعلی، یا واکسن های جدید کووید ۱۹ که مخصوص انواع جدید ویروس باشند، مورد نیاز باشد.»