افزایش بستری‌های کرونا در ۱۲ استان - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
افزایش بستری‌های کرونا در ۱۲ استان

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایرنا ، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۲ اپیدمی در کشور نشان می‌دهد، بستری بیماران کرونایی در ۱۲ استان افزایش یافته است.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه در گزارشی اعلام کرد: استان‌های یزد، بوشهر، همدان، مرکزی، لرستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل در هفته اخیر، افزایش بارز بیماران بستری ناشی از کرونا را گزارش کردند.

تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۰ هزار و ۶۸۶ نفر، تعداد موارد بستری جدید سه هزار و ۴۶ نفر و تعداد موارد فوتی ۲۸۲ نفر بوده است.

هفته سوم فروردین ماه در استان تهران، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۹۴۱ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۲ نفر و تعداد موارد فوت جدید ۷۱ نفر بوده است.

همچنین در هفته اخیر در استان تهران، موارد بستری و فوت بیماران ناشی از کرونا افزایش یافته و بروز موارد بستری به حد متوسط کشور صعود کرده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

تاکنون ۶۴ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۷۴ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۶۰ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۱۵۸ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۶۹۲ دُز رسید.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۳۴ به ۵۵ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۶۹ به ۸۴ شهر افزایش یافته است. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۹۱ به ۲۷۴ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۴ به ۳۵ شهر کاهش یافته است.