ترکیب دلتا و اومیکرون سرآغاز چیست؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
ترکیب دلتا و اومیکرون سرآغاز چیست؟

دکتر ماریا ون کخوف، یکی از مدیران سازمان بهداشت جهانی، گفت: دانشمندان از این نوترکیب آگاه هستند که مشخص شده ترکیبی از دلتا AY.۴ و امیکرون BA.۱ است.

وی افزود: البته سطوح بسیار پایینی از موارد ابتلا به این نوترکیب وجود دارد.

ون کخوف خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد تغییرات و جهش‌ها در امیکرون تشخیص این نوترکیب‌ها برای محققان، دانشمندان، متخصصان بهداشت عمومی و کسانی که روی ژنوم مطالعه می‌کنند، بسیار آسان‌تر است.

وی بیان کرد: ما هیچ تغییری در اپیدمیولوژی با این نوترکیب ندیده‌ایم. هیچ تغییری در شدت مشاهده نکردیم اما مطالعات زیادی در حال انجام است. متاسفانه ما انتظار داریم نوترکیب‌ها را مشاهده کنیم زیرا این‌ها همان ویروس‌ها هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند.

سازمان بهداشت جهانی به دلیل فعالیت گروه مشاوره فنی خود بر تکامل ویروس از این موضوع آگاه بوده و در حال حاضر بر آن نظارت دارد. بنابراین واقعا حیاتی است که ما آزمایش کنیم و به توالی‌یابی ادامه دهیم تا نمایش جغرافیایی خوبی از توالی‌یابی این ویروس در سراسر جهان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر برای این منظور سیستم‌هایی که برای نظارت، آزمایش و توالی‌یابی تعریف شده، تقویت می‌شود.