چگونه بیماری‌های تیروئید را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین غدد درون‌ریز بدن که روی سیستم‌های اصلی بدن مانند مغز، قلب، عروق، دستگاه گوارش و تنفسی تاثیر مستقیم می‌گذارد غده تیروئید است. کوچک‌ترین مشکل در فعالیت غده ...