کلینیک بانک پزشکان

مکمل ورزشی کراتین چیست؟

امروزه مکمل ورزشی کراتین چیست؟ سوال اکثر ورزشکاران می‌باشد. کراتین ترکیبی از دسته ترکیبات پروتئینی است که از سه آمینو اسید متیونین، آرژنین و گلیسین تشکیل می‌گردد. این ماده در بدن به‌صورت ترکیب فسفاته ( کراتین فسفات ) درآمده و به ‌عنوان یکی از منابع ذخیره انرژی به‌ویژه در فعالت‌ها و ورزش‌های سرعتی و انفجاری به‌کار می‌رود. بیشتر ذخیره کراتین در ماهیچه‌های اسکلتی قرار دارد. انجمن بین المللی تغذیه ورزشی اعلام کرد که کراتین می تواند عملکرد HIIT را ۱۰-۲۰ درصد افزایش دهد. مطالعات متعدد نشان می دهد که مصرف کراتین طی شرایطی کاملا بی ضرر و سودمند است.
این مکمل به میزان ( ۵ گرم در روز ) هیچ خطری برای سلامتی و مزایای عملکرد و سلامت ندارد.

 

آگهی پزشکان و مراکز درمانی