پروتئین کازیین یا وی؟

شما بیش از سایر مکمل‌ها، پروتئین وی را در فروشگاه‌های مکمل می‌بینید. وی، یک جزء از شیر گاو است و حاوی حدود ۲۰٪ از محتوای پروتئین آن می‌باشد. جالب است که قسمت اعظم پروتئین وی، بعنوان محصول جانبی ساخت پنیر، تولید می شود.

پروتئین وی شامل تمام اسیدهای آمینه ضروری است و بویژه سرشار از اسیدهای آمینه شاخه دار ــ که کلید سنتز پروتئین ماهیچه هستند ــ می‌باشد. پروتئین وی دارای تعداد بیشتری اسیدهای آمینه حاوی گوگرد نسبت به همتای خود یعنی کازئین است. بعلت این خصوصیت، سطح کاربرد بیولوژیکی کمی بالاتری نسبت به سایر پروتئین‌ها دارد.

پروتئین کازییناین نوع پروتئین، فراوان‌ترین فرم در شیر گاو است و حاوی حدود ۸۰ درصد از محتوای پروتئین آن می‌باشد. تمام فرم‌های کازئین حاوی یک مخلوط با کیفیت از اسیدهای آمینه ضروری، غیر ضروری و شاخه دار هستند. کازئین بر خلاف وی، حاوی درصد بسیار پایینی از اسید آمینه شاخه دار است و نرخ کاربرد بیولوژیکی پایین‌تری دارد.

کازیین، یک پروتئین دیر هضم است. بدن، اسیدهای آمینه کازئین را به روشی یکنواخت هضم می کند که باعث می‌شود سطوح آن‌ها بعد از مصرف بخوبی حفظ شود. بنابراین کازئین، یک افزایش پایدار در اسیدهای آمینه ایجاد می‌کند که تا ۷ ساعت دوام خواهد داشت. کازئین مانند پروتئین وی، یک افزایش ناگهانی در اسید آمینه ایجاد نمی‌کند. بنابراین، پروتئین کمتری اکسید شده یا هدر می‌رود. به این دلیل کازئین، سنتز پروتئین را به میزانی کمتر از وی، افزایش می‌دهد اما تجزیه پروتئین کل بدن را کاهش می‌دهد. کازئین، تعادل مثبت پروتئین بیشتری در مقایسه با وی تولید می‌کند. کازئین به دلیل این ماهیت کند اثر، معمولا به “ضد کاتابولیک” معروف است.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی

کلینیک بانک پزشکان