نقش تغذیه در درمان کبد چرب - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
مصاحبه ویدیویی با خانم دکتر مهناز رضایی، متخصص تغذیه و رژیم غذایی با موضوع نقش تغذیه در درمان کبد چرب