کلینیک بانک پزشکان

خدمات آمبولانس پهپاد

الک مومونت ، مهندس طراحی صنعتی در تیم TU Delft، به همراه تیم همراه، خدمات آمبولانس پهپاد را ساخته که در امداد رسانی پزشکی، عملکرد فوق العاده ای دارد! سرعت این پهپاد صد کیلومتر در ساعت است و در عرض یک دقیقه می تواند به محل مورد نظر برسد.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی