کلینیک بانک پزشکان

جراحی برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی از پرده ریه

جراحی برونکوسکوپی با تکنیک سونوگرافی از پرده ریه توسط آقای دکتر علی رضا ثابت پورفوق تخصص ریه صفحه پروفایل آقای دکتر را در سایت بانک پزشکان دنبال کنید.

 

پروفایل دکتر علی رضا ثابت پور – فوق تخصص ریه
آگهی پزشکان و مراکز درمانی