اوتسیم را بهتر بشناسیم - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
اوتیسم ، یک اختلال مغزی است که در سالهای اولیه زندگی خود را نشان می دهد. تشخیص به موقع این بیماری می تواند عوارض آن را کاهش دهد.