چه زمانی واکسن اچ پی وی بزنیم؟

طبق آمار اعلام شده توسط متخصصان زنان و اورولوژیست ها تا 65 درصد از مراجعه کنندگان اطلاعات و آگاهی کافی نسبت به بیماری که به خاطر آن پای شان به ...