گل ساعتی و خواص ضد سرطانی آن

یک کارشناس ارشد گیاه‌شناسی گفت: گل ساعتی گیاهی است که خواص دارویی زیادی دارد که بهبود خواب و خواص ضد سرطان و کاهش افسردگی نمونه‌هایی از خواص بی نظیر آن ...