عضو هیأت مدیره انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، به تشریح آسیب شناسی گفتار و زبان در جمعیت سالمند کشور پرداخت.

سالمندان را چه زمانی گفتار درمانی ببریم؟

به گزارش بانک پزشکان به نقل از فارس، سید شجاع الدین هاشمی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی گفتار درمانی ایران با اشاره به هفته سلامت و توجه به جمعیت سالمند ...