کیسه صفرا کجاست و چکار میکند؟

بیماری مزمن کیسه صفرا شامل سنگ کیسه صفرا و التهاب خفیف است. در چنین مواردی، کیسه صفرا ممکن است زخمی و سفت شود. علائم بیماری مزمن کیسه صفرا شامل شکایت ...