شناسایی سه نوع کووید طولانی با علائم مختلف

متخصصان کالج کینگ لندن در بررسی خود سه نوع کووید طولانی با علائم مختلف شناسایی کردند. به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: به نظر ...