کلرِ استخر برای زنان باردار خطرناک است؟

سوال بزرگی که بیشتر زنان باردار می پرسند این است: "آیا مواد شیمیایی استخر در دوران بارداری بی خطر هستند؟" خوب، پاسخ آسان «بله» یا «نه» نیست. چندین مطالعه انجام ...