ماسک‌ها را دوباره بزنید!

به گزارش بانک پزشکان، دکتر سارا شاه آبادی در گفت و گو با ایسنا، معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه با اشاره به اوج گیری دوباره کرونا در کشورهای اروپایی به ...