کرونا و از دست دادن همیشگی بویایی

یک تحقیق جدید می گوید: « 5 درصد مبتلایان به کووید19 چشایی و بویایی خود را برای همیشه از دست می دهند.»از دست دادن چشایی و بویایی یا اختلال در ...