عوارض گرم کردن دوباره چای

به گزارش بانک پزشکان به نقل از برنا؛ شما همیشه این حق انتخاب را دارید که چای را دوباره گرم کنید و یا آن را تازه مصرف کنید البته که ...